Navigation

Leo by Mia Sheridan

About

Evie ve Leo, koruyucu aileleri vas?tas?yla tan?sm?slar ve s?k? bir dostluk kurmuslard?. Buyudukce, aralar?ndaki bu dostluk yerini daha yogun bir duyguya, yani aska b?rakm?s ve on sekiz yas?na girdiklerinde birlikte bir hayat kurmaya yemin etmislerdi.Ergenlik cag?ndayken Leo birden evlat edinilip baska bir sehre tas?nm?s ancak Evie�ye buldugu ilk f?rsatta onunla iletisime g

Download book

Download Leo

Bestsellers in Dark